Dzień Otwarty WORD Lublin – 29 sierpnia 2015 r.

2015-08-18

ZAPRASZAMY
29 sierpnia 2015 R.      10.00 – 14.00
Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Lublinie, ul. Grygowej 32

Doskonalenie techniki jazdy to poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym