Najbliższe kursy i szkolenia organizowane na ODTJ WORD Lublin.

2017-11-06

Najbliższe kursy i szkolenia organizowane na ODTJ WORD Lublin.

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

  26 - 27.06.2019 r.   godz. 8.00 

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

25.06.2019 r.  godz. 13.30 - 18.00

UWAGA: WSZYSTKIE szkolenia odbywają się w ODTJ WORD w Lublinie ul. Grygowej 32.

Płatność za szkolenie możliwa  za pomocą przelewu internetowego (należy okazać wydruk potwierdzenia) lub  kartą płatniczą w siedzibie ODTJ.

 

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

- 28.06.2019 r.   godz. 8.00


Szczegółowe informacje i zapisy: Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie,  tel.: 81 746 84 01.

 

Pobierz druk wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie

Numer konta bankowego dla opłat za kursy i szkolenia: 12 1050 1953 1000 0023 2722 4537