Technika i taktyka jazdy dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów

Każdy kandydat na instruktora lub egzaminatora powinien odbyć w ODTJ stopnia wyższego
2 godziny zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych z zakresu techniki i taktyki jazdy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r.  poz. 155  ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019),
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 232)

 

  Czas trwania
Cena netto
w zł
Szkolenie z zakresu techniki i taktyki jazdy dla kandydatów na egzaminatorów 7h-2T,5P 550,00
Szkolenie z zakresu techniki i taktyki jazdy dla kandydatów na instruktorów 7h-2T,5P 550,00

  Bliższych informacji udziela: Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy,
 tel. 81 74 68 401