Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

2015-11-13

Dyrektor WORD w Lublinie organizuje 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów.

Terminy:

Warsztaty odbywać się będą  w siedzibie WORD ul. Hutnicza 3 i w ODTJ ul. Grygowej 32.

Koszt zajęć - 450 zł od osoby.

Zgłoszenia  - ODTJ ul. Grygowej 32 - tel. 81 7468 401 i 402