Szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, art. 117 ust. 2 (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 978, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2019 poz. 163).

Rodzaje szkoleń:

Szkolenie podstawowe obejmuje co najmniej:

  1. W zakresie prawa jazdy kategorii A - 111 godzin, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych;
  2. W zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E - 88 godzin, w tym 64 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.

Szkolenie uzupełniające dla osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii:

  1. A - obejmuje co najmniej 28 godzin, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych w przypadku: rozszerzania zakresu uprawnienia instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E,
  2. B, B+E, C, C+E, D lub D+E - obejmuje co najmniej:
  • w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy A - 51 godzin, w tym 5 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych,
  • w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E - 15 godzin, w tym 1 godzina zajęć teoretycznych i 14 godzin zajęć praktycznych.

 

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY (ITJ) Czas trwania 
Cena netto  [zł]
Szkolenie podstawowe w zakresie kat. A 111h - 65T, 46P 9950,00
Szkolenie podstawowe w zakresie kat. B, C, D  88h - 64T, 24P B - 5950,00
C,D - 6450,00
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ
w zakresie kat. A, dla kat. B, BE, C, CE, D, DE
 28h - 4T, 24P B - 3550,00
C,D - 4250,00
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ
w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE, dla kat. A
51h - 5T, 46P 7950,00
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ
w zakresie kat. B,BE,C,CE,D,DE, dla  kat. B,BE,C,CE,D,DE
15h - 1T, 14P B,C,D - 2450,00

  Bliższych informacji udziela: Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy,
 tel. 81 74 68 401