Technika i taktyka jazdy dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów

Każdy kandydat na instruktora lub egzaminatora powinien odbyć w ODTJ stopnia wyższego
2 godziny zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych z zakresu techniki i taktyki jazdy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r.  poz. 978  ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U.  poz. 280 ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 232 ze zm.)

 

  Czas trwania
Cena
w zł
Szkolenie z zakresu techniki i taktyki jazdy dla kandydatów na egzaminatorów 7h-2T,5P 600,00
Szkolenie z zakresu techniki i taktyki jazdy dla kandydatów na instruktorów 7h-2T,5P 600,00

  Bliższych informacji udziela: Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy,
 tel. 81 74 68 401