Dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Wóż_gaśniczy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, art. 111 ust. 1 (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. Zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2017 r., poz. 140 z późn. zm.).

Rodzaje kursów:

Kurs podstawowy i uzupełniający składa się z zajęć teoretycznych, praktycznych oraz egzaminu.
Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne obejmuje:

 

Kursy prowadzi się osobno dla prawa jazdy kategorii:

Kurs podstawowy obejmuje co najmniej:

  1.  w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A ? 24 godziny, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych;
  2.  w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E ? 14 godzin, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.

Kurs uzupełniający dla osoby posiadającej zezwolenie w zakresie prawa jazdy kategorii:

  1. A1, A2 i A obejmuje co najmniej ? w przypadku rozszerzenia zakresu zezwolenia o kategorie prawa jazdy B1, B i B+E,C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E ? 11 godzin, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych;
  2. B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E obejmuje co najmniej:
  •  w przypadku rozszerzania zakresu zezwolenia o kategorie prawa jazdy A1, A2 i A ? 21 godzin, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych,
  •  w przypadku rozszerzania zakresu zezwolenia odpowiednio o kategorie prawa jazdy B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E ? 11 godzin, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.


Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 12 osób.

KURS DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
I POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNE
Czas trwania
Cena netto [zł]
Kurs podstawowy w zakresie kat. A1, A2, A 24h - 6T, 18P 1800,00
Kurs podstawowy w zakresie kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE 14h - 6T, 8P  950,00
1100,00
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. A1, A2, A dla rozszerzenia o kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE 11h - 3T, 8P 800,00
900,00
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE dla rozszerzenia o kat. A1, A2, A 21h - 3T, 18P 1600,00
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE dla rozszerzenia o kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE 11h - 3T,  8P 800,00
900,00

  Bliższych informacji udziela: Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy,
 tel. 81 74 68 401