Szkolenie z jazdy w ruchu drogowym

Szkolenie z jazdy w ruchu drogowym skierowane jest do osób, które posiadają ważne prawo jazdy ale z różnych przyczyn nie czują się pewnie i bezpiecznie aby prowadzić pojazd w ruchu drogowym.

Przed przystąpieniem do jazd w ruchu drogowym Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem ODTJ oraz z Regulaminem jazd w ruchu drogowym co następnie potwierdza poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem, udostępnionym na miejscu przez Ośrodek. Podpisanie oświadczenia jest traktowane jako akceptacja postanowień regulaminów.

 

Nazwa Cena
Jazda w ruchu drogowych - Pakiet startowy (2 godz.) 350 zł
Jazda w ruchu drogowym - Każda kolejna godzina 150 zł