Szkolenie z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kwalifikacji wstępnej kierowców

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151 ).

 

SZKOLENIE W RAMACH KWALFIKACJI WSTĘPNEJ LUB KWALFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ Czas trwania
Cena netto
w zł
Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych dla kwalifikacji wstępnej ? pojazdem i instruktor ODTJ 4h 700,00
Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych dla kwalifikacji wstępnej ? pojazdem Ośrodka Szkolenia /pojazd i instruktor z Ośrodka Szkolenia 4h 500,00/350,00
Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej ? pojazdem i instruktor ODTJ 2h 400,00
Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej ? pojazdem Ośrodka Szkolenia / instruktor z Ośrodka Szkolenia 2h 300,00/250,00

  Bliższych informacji udziela: Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy,
 tel. 81 74 68 401